Voorwaarden

Transvenlo

Voorwaarden

Voorwaarden van Transvenlo

Onze Aanvullende Voorwaarden zijn in aanvulling op overige van toepassing zijnde voorwaarden en regelingen (een en ander zoals hierna vermeld), van toepassing op alle door Transvenlo gesloten overeenkomsten. In geval van strijd tussen de Aanvullende Voorwaarden en de overige van toepassing zijnde voorwaarden of regelingen, prevaleren laatstgenoemde voorwaarden en regelingen boven onderhavige Aanvullende Voorwaarden.

Alle opdrachten, inclusief opdrachten tot het verrichten van douaneformaliteiten en/of fiscale vertegenwoordiging, worden slechts door ons aanvaard als opdrachten tot het verrichten van expeditie werkzaamheden waarop uitsluitend de Nederlandse Expeditie voorwaarden van de FENEX van toepassing zijn. Op gecontracteerde opslag en alle daarmee samenhangende logistieke diensten zijn de FENEX Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten exclusief van toepassing.

Indien en voor zover het vervoer door Transvenlo zelf wordt uitgevoerd, zijn de volgende verdragen en regelingen van toepassing:

  • Internationaal vervoer van goederen over de weg wordt beheerst door het CMR-verdrag en bovendien, voor zover toegestaan door de wet, door de Algemene Vervoercondities 2002 (AVC). Binnenlands vervoer wordt uitgevoerd onder toepasselijkheid van de AVC;
  • Vervoer van goederen over zee wordt beheerst door de Hague Visby Rules;
  • Vervoer van goederen door de lucht wordt beheerst door het Verdrag van Montreal;
  • Gecombineerd vervoer wordt beheerst door de desbetreffende Nederlandse wettelijke voorschriften zoals opgenomen in de artikelen 8:40 tot en met 8:52 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

Voor de hierboven genoemde voorwaarden en condities geldt dat telkens de meest recente versie van toepassing is, inclusief de arbitrale bedingen in de Nederlandse Expeditie voorwaarden en in de FENEX Voorwaarden voor Logistieke Activiteiten. Voormelde voorwaarden en condities worden op eerste verzoek aan de opdrachtgever verstrekt. Tevens kunnen deze voorwaarden en condities worden gedownload, uitgeprint en opgeslagen via onderstaande knoppen. 

CMR – Voorwaarden

CMR – Voorwaarden van Transvenlo

Opslagvoorwaarden

De opslagvoorwaarden van Transvenlo

Privacy Statement

Privacy Statement van Transvenlo

Onze diensten

Samen hebben we uw
logistieke uitdagingen gedekt.

Short en deep sea

Railtransport

Freight Management

Partners in Europa

UK & Douane