KidzBase

Transvenlo

Kidzbase  

Transvenlo draagt de Stichting Kidzbase een warm hart toe en we zijn dan ook trots te kunnen vermelden dat we al enige jaren sponsor zijn van deze geweldige stichting. Een perfect voorbeeld van een lokaal initiatief gericht op kleur geven aan het leven van kinderen.

Stichting KidzBase brengt kleur in het leven van kinderen die door een verstoorde thuissituatie niet meer kunnen opgroeien in hun eigen gezin. Deze kinderen wonen in een groot gezinshuis of in een woongroep in Nederland. Middels kleinschalige projecten wordt ingespeeld op de behoeften van deze kinderen en wordt in de vorm van een product of dienst hulp geboden zodat de kinderen voor even het gevoel hebben dat ze speciaal zijn.