lijnblue

De kantoorinrichting van Transvenlo is duurzaam. Het kantoormeubilair van stoel tot bureau is vervaardigd volgens de principes van Cradle to Cradle (C2C). Het principe van Cradle to Cradle wordt ook wel eens omschreven als "afval = voedsel". Volgens dit principe worden volledig nieuwe uitgangspunten bepleit voor het ontwerpen, ontwikkelen en vervaardigen van producten op basis van veilige en herbruikbare grondstoffen. Zo kan afval voedsel worden in een oneindige kringloop.
www.duurzaamheid.nl

Sinds 2012 werkt Transvenlo nagenoeg geheel papierloos. Dit beperkt zich niet tot het digitaal versturen en ontvangen van facturen en andersoortige documenten welke we nodig hebben voor het afwikkelen van onze diensten. Het wordt bedrijf breed nagestreefd. Onze operationele afdeling werkt geheel papierloos, welke mede gerealiseerd kan worden door onze geavanceerde Tracking & Tracing, E-POD (Digitale vrachtbrief), EDI, web-boeking, etc. Het levert niet alleen een positieve bijdrage aan het milieu maar verhoogt tevens onze productiviteit en efficiëntie.

In de gevallen dat we toch papier gebruiken, wordt er papier gebruikt welke vervaardigd is op basis van het C2C principe.