𝕃𝕖đ•Ĩ’𝕤 𝕘𝕠 𝕌𝕂! 👍

Transport naar het Verenigd Koninkrijk was nog nooit zo simpel.

Graag maken wij kenbaar dat het pre-lodgement model per 1 Januari 2023 de standaard wordt voor uw transporten naar het Verenigd Koninkrijk.

Bij het pre-lodgement model worden douaneaangiften ingediend alvorens vertrek. Dit geeft u of uw relatie in Engeland, Schotland of Wales ook de mogelijkheid om de inklaring zelf te verzorgen, dit zonder vertraging in douaneafhandeling of verborgen kosten. Wenst u assistentie met betrekking tot douaneafhandeling? Geen probleem, naast transport zorgt Transvenlo tezamen met zijn douanepartners ook voor de benodigde douaneformaliteiten. 

Heeft u aan de hand van dit bericht vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Dan staat ons team van specialisten u graag te woord.